מהו תהליך גישור ?

מהו תהליך גישור?
כאשר שני בני הזוג הגיעו להבנה ולהכרה שברצונם לסיים את קשר הנישואין שלהם, ביכולתם לפנות לתהליך של גישור, הרי הוא האלטרנטיבה הקיימת לתהליך של גירושין. כשבני הזוג בוחרים באפשרות הגישור הם למעשה מתעלים מעל הכאב האישי הגדול הכרוך בפירוק המשפחה. הם שמים בצד את האמוציות ואת הרצון להזיק לצד השני, ולמעשה מצהירים שהחליטו לסיים את מערכת הנישואין בצורה שתהיה מכובדת ככל שיתאפשר. בגדול, המגשר ישאף לצמצם את הפערים בעמדות של שני בני הזוג, עד לנקודה שבה שניהם יוכלו לחיות עם התוצאות של הגישור.
בתהליך של גירושין ה"ניצחון" של צד אחד, מושג בתוצאות שהן טובות יותר מבחינת הרכוש, המזונות, הסדרי הראייה של הילדים וכו'. לעומת זאת בתהליך גישור, התובנה היא שהניצחון טמון בכך ששני הצדדים יצאו ממנו מרוצים, ולכך שואפים המגשר ובני הזוג.

מול מי נעשה?
תהליך הגישור נעשה מול המגשר. מגשר הוא "מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי." (ציטוט מתוך סעיף 79 ג' לחוק בתי המשפט). תהליך הגישור חוסך לצדדים את הצורך להתדיין בבית המשפט שיכריע במחלוקות שעומדות ביניהם. התהליך גם מקל על העומס הרב המוטל על בתי המשפט, ולכן במידה ושני בני הזוג מוכנים לקחת חלק בתהליך גישור, בתי המשפט נוטים לאשר אותו.
הפרוצדורה היא שאם בני הזוג מעוניינים בתהליך הגישור, בית המשפט ימליץ וימנה מגשר מתוך רשימה של מגשרים שאמונים על בית המשפט והוכשרו לתפקיד זה. בתקופה שהליך הגישור מתנהל, יעכב בית המשפט הליכים הקשורים בתיק שמתנהל מחוץ לכתליו. במידה והצדדים לא הגיעו להבנות ולא הצליחו להתפשר בתוך מסגרת הזמן שהוקצבה לנושא, התיק חוזר לשולחנו של השופט ולהכרעתו. במידה והצדדים כן הגיעו להסכמה ולגישור, המגשר מודיע על כך לבית המשפט, ושופט נותן להסכם תוקף משפטי. למגשר אין סמכות משפטית.
מהו תהליך גירושין ומול מי נעשה?
תהליך גירושין מתחיל בהחלטה של בני הזוג להיפרד ולשבור את מסגרת הנישואין שבה הם נמצאים. הגירושין למעשה מתירים את קשר הנישואין, ואחריהם האישה מותרת לגבר אחר.
תהליך הגירושין בארץ ישראל נעשה בשתי ערכאות משפטיות. האחת, בית הדין הרבני  שבו שופטים על פי הדין היהודי (הוא מיועד ליהודים בלבד) וברוח התורה והמסורת. הנטייה היא לפסוק לטובת האב. השניה, בית המשפט לענייני משפחה שבו דנים על פי סדר הדין האזרחי, ובו הנטיה היא לפסוק על פי טובת הילד או הילדים. מקובל אם כך לחשוב שלאישה עדיף לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ואילו לגבר עדיפה הפניה לפסיקת בתי הדין הרבניים. אך כמובן שלא ניתן להכליל, וכל מקרה נדון לגופו של עניין. הצד הראשון שמגיש את התביעה קובע באיזו סמכות משפטית יידון עניינו.
ניתן לקצר את תהליך הגירושין במידה ומגיעים לערכאה המשפטית שנבחרה. זאת כאשר בני הזוג חתמו על הסכם גירושין והם כבר נמצאים אחרי ההחלטות המעשיות בנוגע לכל העניינים שכרוכים בפירוק המסגרת המשפחתית, כגון מזונות, חלות הרכוש, הסדרי ראייה של הילדים, חיות המחמד, מגורים , חסכונות קרן פנסיה וכו'.במקרה כזה בית המשפט נותן תוקף של פס"ד להסכם שעליו הוחלט ולא מתערב בו.
מה הקשר ביניהם?
גם בתהליך הגישור וגם בהסכם הגירושין התוצאה היא אותה תוצאה, פירוק המשפחה וניתוק ברית הנישואין בהתאם להחלטה של שני בני הזוג או לרצון של אחד מהם. התוצאה בגירושין ובגישור שווה, הדרך להגיע אליה היא שונה. תהליך הגישור שנחשב לתהליך ידידותי יותר, אשר מביא בחשבון את האישיות של הזוג ואת הזכות שלו להחליט את ההחלטות על חייו, מבלי התערבות "מלמעלה". בגירושין התהליך משפטי ומובנה על כל המשתמע מכך.

אין אפשרות להגיב.